Serwis o Wapienicy - strona internetowa dzielnicy Bielska-Białej Wapienica


Idź do treści

Parafia w Wapienicy - www.wapienica.org

W 1953r. wikariusz kapitulny ks. Infułat Filip Bednorz, pełniący obowiązki ordynariusza diecezji katowickiej wydał dekret erygujący z dniem 16 marca 1953 r. kurację pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy. Teren nowo utworzonej kuracji wydzielony został z następujących parafii: św. Mikołaja, Opatrzności Bożej w Jaworzu i św. Marcina
w Międzyrzeczu. Od tego momentu kościół w Wapienicy stanowi samodzielną placówkę duszpasterską posiadającą osobowość prawną.

ołtarz wapienica

Niedługo potem wikariusz kapitulny ks. Infułat Jan Piskorz pełniący obowiązki Ordynariusza Diecezji Katowickiej 20 grudnia 1955 wydaje dekret dotyczący rozgraniczenia parafii: Bielsko, Jaworze i Międzyrzecze. W skutek tego dekretu z dniem 1 stycznia 1956r. nastąpiło poszerzenie ustalonych trzy lata wcześniej granic kuracji św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy. Dekret ten wydano z myślą podniesienia w kilka miesięcy później dotychczasowej kuracji do godności parafii.

Parafia upamiętniła Jubileuszowy Rok 2000 oddaniem do użytku Domu Przedpogrzebowego. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia kaplicy pw. Bł. Ojca Pio mieszczącej się
w dawnej "Klimczokówce", byłym domu wczasowym FWP, a obecnie będącej własnością Fundacji "Nadzieja". W nowej kaplicy odprawiana jest co niedzielę Msza święta a także
w poniedziałki, środy i piątki. W roku 2001 obchodzono 50 - lecie poświęcenia kościoła parafialnego a dwa lata później dzięki ofiarności pokryto cały kościół blachą miedzianą.

28 sierpnia 2004 roku nastąpiła zmiana proboszcza w parafii. Ksiądz Józef Śliż po 34 latach posługi proboszczowskiej w parafii przeszedł na emeryturę a dekretem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego na jego miejsce skierowany został ks. Jerzy Matoga. 29 września 2004 roku pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Kapłanów Dekanatu oraz Kapłanów pochodzących z parafii i z udziałem licznie zgromadzonych parafian odbyła się Msza św. w czasie której wspólnota parafialna podziękowała ks. Józefowi Śliżowi za jego długoletnią posługę proboszczowską w parafii. Na zakończenie tej uroczystości Ksiądz Biskup Ordynariusz ku wielkiej radości kapłanów i parafian ogłosił, że w dowód uznania za ofiarną służbę kapłańską ks. Józef Śliż został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II czyli otrzymał godność prałata. W dniach 12 - 13 listopada 2005 roku odbyła się kanoniczna wizytacja parafii, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Janusz Zimniak.

Grupy działające przy Parafii:

 • Parafialna Rada Duszpasterska - ks. prob. Jerzy Matoga
 • Róże Żywego Różańca - ks. prob. Jerzy Matoga
 • Zespół Charytatywny - ks. prob. Jerzy Matoga
 • Franciszkański Zakon Świeckich - ks. prob. Jerzy Matoga
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja - ks. prob. Jerzy Matoga
 • Chór Parafialny - p. organista Daniel Filipowicz
 • Ministranci i Lektorzy - ks. diakon Dawid Szewczyk
 • Dzieci Maryi - ks. Grzegorz Tomaszek
 • Oaza Młodzieżowa - ks. Tomasz Wala
 • Oaza Rodzin - ks. Tomasz Wala
 • Klub Taty - ks. Grzegorz Tomaszek


Msze Święte w Niedziele i Święta odbywają się o: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 11.45 i 18.00. Msze Święte w dni powszednie o 7.00 i 18.00. Sakrament Pokuty i Pojednania codziennie 15 minut przed każdą Mszą św. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 8.00 i od godz. 17.00 do godz. 17.45. Parafia obchodzi Odpusty
w niedzielę po 4 października, a odpust Porcjunkuli w niedzielę po 2 sierpnia.


treść i zdjęcie pochodzi ze strony internetowej:
www.wapienica.bielsko.opoka.org.pl

Aktualności | Archiwum | Położenie Geograficzne | Historia Wapienicy | Galeria | Mapa Dzielnicy | . | Zabytki | Turystyka | Rzeka Wapienica | Dolina Luizy | . | Stowarzyszenie | Unikat u Podnóża Gór | Gazetka Nasza Wapienica | Dzień Wapienicy | . | Zapora wodna | Grodzisko na Palenicy | Fortyfikacje | Parafia w Wapienicy | Kościół św. Franciszka | . | Szlaki turystyczne | Pomniki Przyrody | Ścieżka Pętla | . | Szkolnictwo | Komunikacja | Kluby Sportowe | BeskidianAthletic | Zloty Motocyklistów | Miejski Dom Kultury | Giełda Towarowa | Inkubator Technologiczny | . | Historia Strony | Adresy i Telefony | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego