Serwis o Wapienicy - strona internetowa dzielnicy Bielska-Białej Wapienica


Idź do treści

Kościół św. Franciszka - www.wapienica.org

Pomysł budowy kościoła na terenie Wapienicy, jak podaje spisany przekaz znajdujący się
w parafialnym archiwum, zrodził się w 1916 r., kiedy to Franciszek Handzel miał sen,
w którym widział krzyż opuszczający się z nieba na pole należące wówczas do ewangelika Berke. Po tym wydarzeniu podejmowano starania, aby sen ten stał się rzeczywistością.
W tym celu, w porozumieniu z proboszczem parafii św. Mikołaja ks. J. Bulońskim, w 1924 r., został utworzony Komitet Budowy Kaplicy w Wapienicy. I tak 14 września 1930r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kaplicy św. Franciszka z Asyżu i Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. W tym też dniu na ziemi wapienickiej została odprawiona pierwsza Msza święta.

Budowę kaplicy, którą rozpoczęto zaraz po poświęceniu kamienia węgielnego przeprowadzono według projektu z 1928 r. wykonanego przez firmę "Korn" z Bielska.
4 września 1931 r. odbyło się poświęcenie nowej kaplicy pw. Św. Franciszka i NMP Wspomożenia Wiernych. Kaplica stała się filialnym kościołem bielskiej parafii św. Mikołaja,
w której początkowo raz w miesiącu, a później w każdą niedzielę sprawowana była Msza Św. którą celebrowali na zmianę kapłani pracujący w parafii św. Mikołaja, przywożeni każdorazowo przez wiernych z Wapienicy.

kaplica wapienica

Z chwilą objęcia funkcji duszpasterskich przez ks. Jana Jeżowicza podjęto starania o budowę nowego kościoła, gdyż wybudowana w 1931 r. kaplica mogła pomieścić niewiele osób, natomiast w 1948 r. Wapienica liczyła już 900 wiernych. W 1950 r. po uzyskaniu zgody władz duchownych i państwowych przystąpiono do budowy nowej świątyni, to znaczy rozbudowy istniejącej kaplicy pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. 17 września nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół. W rok później dzięki ofiarnej pracy mieszkańców Wapienicy i staraniom ks. Proboszcza Jeżowicza odbyło się poświęcenie nowego kościoła.
W ceremonii poświęcenia uczestniczyło 17 księży i około 7000 wiernych z sąsiednich parafii.

budowa kościoła w wapienicy

W czasie gdy Wapienica stanowiła kurację pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, przystąpiono do organizowania wystroju kościoła, który rozpoczęto w 1954 r. od zakupienia nowych ławek oraz stacji Drogi Krzyżowej. Dalsze prace podjęto po wizytacji przeprowadzonej przez wikariusza kapitulnego 26 maja 1955r. Zakupiono nowe konfesjonały, a rok później świątynia wzbogaciła się o nową rzeźbioną ambonę oraz chrzcielnicę wykonaną z kamienia moralnego. Część głównego ołtarza oraz nowe pancerne tabernakulum zostały ufundowane w latach 1958 - 59. W tym samum czasie zostały umeblowane dwie zakrystie: dla kapłanów i ministrantów. Powiększono również park i plac wokół kościoła.

ołtarz wapienica

W latach 60 kościół parafialny oprócz zegara na wieży kościelnej wzbogacił się o nowe boczne ołtarze Najświętszego Serca Jezusa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W dniach od 5 lipca do 16 listopada 1974r. zainstalowano kościelne 27-głosowe organy firmy Grandy - Biernacka z Warszawy. W latach 1976 - 77 dokonano przebudowy prezbiterium przystosowując je do wymogów liturgii posoborowej. Wtedy też pod stopniami prezbiterium zainstalowano nadmuch grzewczy kościoła, a dwa lata później w 1979 r. zamontowano nowe balaski oraz nowe świeczniki.

W latach 90 trwały w parafii liczne prace remontowo - budowlane: zainstalowano III manuał w organach, dokonano zakupu działki na powiększenie cmentarza parafialnego, wykonano nowy napęd dzwonów i ławki na chórze, zainstalowano nowy zegar komputerowy do sterowania dzwonów. Należy wspomnieć też remont wieży kościelnej, która otrzymała nowe pokrycie blachą miedzianą i remont obejścia wokół kościoła i na cmentarzu (nowe kostki chodnikowe). Rozpoczęto budowę Domu Przedpogrzebowego.

kościół w wapienicy

treść i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej:
www.wapienica.bielsko.opoka.org.pl

Aktualności | Archiwum | Położenie Geograficzne | Historia Wapienicy | Galeria | Mapa Dzielnicy | . | Zabytki | Turystyka | Rzeka Wapienica | Dolina Luizy | . | Stowarzyszenie | Unikat u Podnóża Gór | Gazetka Nasza Wapienica | Dzień Wapienicy | . | Zapora wodna | Grodzisko na Palenicy | Fortyfikacje | Parafia w Wapienicy | Kościół św. Franciszka | . | Szlaki turystyczne | Pomniki Przyrody | Ścieżka Pętla | . | Szkolnictwo | Komunikacja | Kluby Sportowe | BeskidianAthletic | Zloty Motocyklistów | Miejski Dom Kultury | Giełda Towarowa | Inkubator Technologiczny | . | Historia Strony | Adresy i Telefony | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego